Tanie kwatery i pokoje gościnne w Płocku

Płock – miasto na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, powiat grodzki, siedziba powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza, stolica rzymskokatolickiej diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

Poniżej prezentujemy jedne z wielu atrakcji turystycznych Płocka:

Budynej Muzeum Diecezjalnego w PłockuMuzeum Diecezjalne im. błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku – utworzył jako pierwsze w Królestwie Polskim kapłan diecezji płockiej ks. Antoni Julian Nowowiejski, późniejszy biskup płocki, dziś błogosławiony. Zbudowano je w 1903 r. według projektu architekta Stefana Szyllera. Dalszym wspóltworzeniem muzeum w roku 1913 zajmował się zramienia bp. Nowowiejskiego, ks. Franciszek Giergielewicz.Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z katedry płockiej oraz darowizny: ks. Tomasza Kowalewskiego i prof. Franciszka Tarczyńskiego. W latach 1929-1930 muzeum rozbudowano. Zbiory muzealne powiększają się o przywożone z kościołów diecezji płockiej zabytki, które przestały służyć kultowi religijnemu, a posiadają wartość historyczną lub artystyczną. W muzeum zgromadzono wiele różnorodnych dzieł sztuki. Do najcenniejszych eksponatów należą: rękopisy i dokumenty, zbiór mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, złotnictwo, kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych oraz zbiory malarstwa. Muzeum Mazowieckie w PłockuMuzeum Mazowieckie w Płocku, muzeum regionalne w Płocku, założone w 1820. Muzeum powstało z połączenia zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wojewódzkiej, jedno z najstarszych istniejących tego typu placówek w Polsce. Pierwsza ekspozycja została pokazana w dwóch salach Małachowianki. W latach 1912 do 1971 r. muzeum zajmowało budynki Towarzystwa Naukowego Płockiego. W 1967 r. została zorganizowana pierwsza w Polsce muzealna prezentacja sztuki secesyjnej, obecnie posiada największą kolekcję sztuki secesyjnej w Polsce. Od 2005 roku mieści się w nowej siedzibie - w pięknej, odrestaurowanej kamienicy przy ul. Tumskiej 8 na Starym Mieście. Muzeum posiada swój oddział etnograficzny w zaadaptowanym na potrzeby muzeum spichlerzu nad Wisłą w Płocku. Front Świątyni Miłośierdzia Bożego w PłockuŚwiątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku – katedra mariawicka wybudowana z inicjatywy św. Marii Franciszki Kozłowskiej w latach 1911-1914. Poza kościołem w skład kompleksu budynków wchodzi także klasztor - siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Świątynię i klasztor wzniesiono w stylu neogotyku angielskiego na planie litery E.Świątynię i klasztor wzniesiono na posesji przy ul. Dobrzyńskiej 27 (obecnie ul. Kazimierza Wielkiego 27) zakupionej przez Marię Franciszkę Kozłowską w 1902 na potrzeby Zgromadzenia Sióstr Mariawitek[3]. Istniejący tam dworek - siedziba Zgromadzenia - częściowo został włączony w nowy kompleks budynków.Katedra położona jest w centrum Płocka, na skarpie ok. 400 metrów od brzegu Wisły. Wokół obiektu znajduje się ogród oraz rozległy park. Za Świątynie Miłosierdzia i Miłości uważa się nie tylko budynek kościelny, ale i przyległe do niego zabudowania klasztorne, kurialne i seminaryjne, częściowo zamieszkane przez osoby świeckie. Budynek Sanktuarium Bożego w PłockuSanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku - sanktuarium rzymskokatolickie, zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego.Fasada Sanktuarium Miejsce pierwszych i najważniejszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie miała otrzymać św. Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 roku s. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalowaćobraz Miłosierdzia Bożego i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego. Mylnie uważa się, że słowa Chrystusa zanotowane przez św. Faustynę Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie dotyczą kaplicy z Krakowa-Łagiewnik. Chodzi właśnie o kaplicę przy Starym Rynku w Płocku. W czerwcu 1950 roku, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, zlikwidowano dom zakonny. Siostry przeniesiono do domu filialnego w Białej pod Płockiem, a budynki przejęło państwo. Siostry wróciły tutaj po 40 latach w czerwcu 1990 roku. W związku ze wzrastającą liczbą pielgrzymów biskup płocki Stanisław Wielgus w dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku podniósł kaplicę do godności sanktuarium. Od 2009 r. w sanktuarium znajduje się tzw. okno życia. Poświęcił je 25 marca biskup płocki Piotr Libera. Bazylika katedralna w PłockuBazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku – najstarsza katolicka świątynia i najcenniejszy zabytek miasta, miejsce spoczynku władców Polski. Jej oficjalny tytuł to Bazylika katedralna pw. Najświętszej Maryi Panny Mazowieckiej Czczonej w Tajemnicy Wniebowzięcia. Katedra jest siedzibą parafii, której patronem jest św. Zygmunt.Burzliwy w Polsce XIII w. dał się we znaki katedrze płockiej. W 1233 została ona zniszczona przez pożar, w 1243 została zniszczona przez Prusów, a w latach 1288-1289 Litwinów. Ogromne zniszczenia domagały się prac zabezpieczających i renowacyjnych. Największą zmianą była dobudowa gotyckich wież zachodnich. Powstały one najpóźniej na przełomie XIII i XIV w. Stare zapiski z archiwum katedry informują, iż w tym czasie w ich przyziemnej części były dwie kaplice wieżowe. Prace remontowe w tym czasie były jednak prowadzone wyłącznie dorywczo i zniszczenie świątyni postępowało. Kazimierz Wielki nakazał, aby kościół został gruntownie odnowiony po jego śmierci, czego jednak nie uczyniono. Spowodowało to dalszą dewastację katedry. Nadal prowadzono prowizoryczne naprawy. Dopiero w 1442 pokryto katedrę nową dachówką i dokonano jej gruntownego remontu, który jednak okazał się nietrwały, gdyż w 1492 dzwony katedralne, z obawy przed zawaleniem się wież, zostały przeniesione do wieży zegarowej pobliskiego zamku.